Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „ Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 17

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „ Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruses nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord " tehakse muudatus ja paragrahvi 3 lõikes 22 asendatakse tekstiosa „11. aprillini“ tekstiosaga „2. maini“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 12. aprillist 2021. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json