Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 35 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 36

Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 35 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3-4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 määruses nr 35 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine kord" tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 3 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Vallavalitsus võib oma korraldusega riigis kehtiva eriolukorra, hädaolukorra või kriisiolukorra ajal teha erandeid ja erandkorras vabastada lapsevanemad Rõuge valla haldusterritooriumil oleva munitsipaallasteaia kohatasu maksmisest“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Niilo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json