Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 34 „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2022, 4

Saarde Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 34 „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 28.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 2 ja lg-te 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saarde Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 34 „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes“ tehakse järgmine muudatus:
Paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vanema poolt kaetava osa suurus arvutatakse täiseurodes, kohaldades ümardamise reeglit.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Eiko Tammist
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json