HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2022, 31

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 28.11.2018 nr 34
RT IV, 12.12.2018, 7
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2020RT IV, 24.04.2020, 327.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.
28.04.2022RT IV, 07.05.2022, 410.05.2022, rakendatakse alates 1. septembrist 2022.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi: lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi: osalustasu) ning tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 5 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vanema poolt kaetava osa suurus arvutatakse täiseurodes, kohaldades ümardamise reeglit.
[RT IV, 07.05.2022, 4 - jõust. 10.05.2022, rakendatakse alates 1. septembrist 2022.]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu tasub lapsevanem üldjuhul 9 kuu eest aastas (1. september – 31. mai), olenemata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust.
[RT IV, 24.04.2020, 3 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.]

  (2) Osalustasu tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks Saarde Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel. Lapse puudumisel lasteasutusest olenemata puudumise põhjustest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 ja 8 toodud juhtudel.
[RT IV, 24.04.2020, 3 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.]

  (3) Lasteaiakoha kasutamisel suvekuudel (juuni – august) tasub lapsevanem osalustasu ka nende kuude eest.

  (4) Lasteaiakoha mittekasutamise kohta suvekuudel (juuni – august) esitab lapsevanem kirjaliku avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 25. maiks.

  (5) Lapsevanem on kohustatud tasuma osalustasu, kui ta on esitanud avalduse lasteaia mittekasutamiseks suvekuudel, kuid teatud põhjustel siiski tekib lapsevanemal vajadus lasteaiakoha kasutamiseks ja ta kasutab seda.

  (6) Osalustasu tasumise kohustus tekib kuust, mil jõustub lasteaia direktori käskkiri lapse lasteaia nimekirja arvamise kohta ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase kuupäevaga.

  (7) Vallavalitsuse korraldusega ajutiselt suletud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata osalustasu maksmisest antud perioodil.
[RT IV, 24.04.2020, 3 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.]

  (8) Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus vabastada avalduse alusel lapsevanem osalustasust vallavalitsuse poolt määratud perioodiks.
[RT IV, 24.04.2020, 3 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.]

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Kui peres on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lasteaias, siis tasub vanem:
  1) 50% pere teise lapse eest;
  2) kolmanda ja enama lapse eest lapsevanem osalustasu maksma ei pea.

  (2) Osalustasu soodustuste rakendumiseks peavad üks lapsevanem ja tema § 4 lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas ühel aadressil.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha osalustasu soodustust kuni 50% ulatuses peredele, kelle kuusissetulek leibkonnas ühe liikme kohta on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json