SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Imiku hoolduspaki andmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 50

Imiku hoolduspaki andmine

Vastu võetud 16.12.2009 nr 96
jõustumine 01.01.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus kehtestab imiku hoolduspaki andmise tingimused.

  (2) Imiku hoolduspaki andmise eesmärk on toetada pere toimetulekut lapse sünnil.

§ 2.   Õigustatud isikud

  (1) Imiku hoolduspakk antakse:
  1) lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt ühe aasta vahetult enne lapse sündi;
  2) lapse hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik;
  3) lapse eestkostjale, kui laps ja eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud.

  (2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale haiglast lahkumisel, kuid hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul pärast lapse sündi.

§ 3.   Imiku hoolduspakkide andmise korraldamine

  (1) Imiku hoolduspakkide andmise korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

  (2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus ja Aktsiaseltsi Fertilitas haiglas. Kui laps on sündinud mujal, saab lapse vanem, hooldaja või eestkostja imiku hoolduspaki Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikust lapse sünnitõendi esitamisel.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2003 määrus nr 95 "Imiku hoolduspakkide andmine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Rakendussäte

  Enne 1. jaanuari 2010 sündinud lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale antakse imiku hoolduspakk käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud korras.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json