ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2013, 58

  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

  Vastu võetud 30.09.2009 nr 75
  jõustumine 01.01.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korraga", 30. novembri 2000 otsusega nr 396 "Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas", 13. detsembri 2007 otsusega nr 296 "Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine", Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 53 "Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend" ning 12. jaanuaril 2001 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitud teenuslepingu ja 16. septembri 2009 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja UNITED UTILITIES (TALLINN) B. V. vahel sõlmitud teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja 30. novembri 2007 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepinguga ning AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 28. septembri 2009 kirjaga nr 6/0939455 esitatud ettepanekuga.

  § 1.   Kehtestada alates 1. jaanuarist 2010 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas vee-ettevõtja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

  Lisa 1 Lisa - Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json