Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020

Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020 - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2016, 27

  Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020

  Vastu võetud 26.05.2016 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Jõgeva linna põhimääruse § 34 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Margus Kask
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020