Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Ruhnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2017, 27

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 05.06.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Ruhnu vallas moodustatakse 1 valimisjaoskond, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Ruhnu valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Ruhnu valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Ruhnu Vallavalitsuse 27. august 2002 aasta määrus nr 2 „Ruhnu valla valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 09. juunil 2017. aastal.

Jaan Urvet
Vallavanem

Tiina Allik
vallasekretär

Lisa Ruhnu valimisjaoskonna kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json