HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Retla-Kabala Kooli arengukava aastateks 2017–2020 kinnitamine

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2017, 30

Retla-Kabala Kooli arengukava aastateks 2017–2020 kinnitamine

Vastu võetud 06.06.2017 nr 3

Määrus on antud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Türi Vallavolikogu 27. augusti 2008 määruse nr 21 „Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lõike 7 alusel.


Kinnitada Retla-Kabala Kooli arengukava aastateks 2017–2020 (arengukava 20 leheküljel lisatud määrusele).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

Lisa Retla-Kabala Kooli arengukava 2017-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json