Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 12

Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 30.05.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida planeerimisseaduse § 4 lg 1, § 74 lg 8, § 95 lg 6, § 124 lg 10 ja § 128 lg 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine Tapa Vallavalitusele.

  (2) Delegeerida ehitusseadustiku § 28, § 39 lg 1, § 51 lg 1, § 617 lg 1, § 92 lg 7, § 94 lg 1, § 95, § 99 lg 2, § 101 lg 1, § 107 lg 1, § 111 lg 1, § 124, § 130 lg 2 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine Tapa Vallavalitsusele.

  (3) Delegeerida ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 ja § 29 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine Tapa Vallavalitsusele.

  (4) Tapa Vallavalitsusel on haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel õigus määrata isik, kes täidab Tapa Vallavalitsuse nimel käesolevas määruses sätestatud ülesandeid.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41 - 4 2 tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 22.11.2006 määrus nr 41 ,,Tamsalu valla ehitusmäärus”,
  2) Tapa Vallavolikogu 29.12.2016 määrus nr 71 ,,Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tapa vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json