Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 4

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks:

 
  1) Are Vallavolikogu 21.03.2014 määrus nr 5 „Are Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus“;
  2) Are Vallavolikogu 21.03.2014 määrus nr 6 „Are Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus“;
  3) Are Vallavolikogu 25.04.2014 määrus nr 9 „Are Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni põhimäärus“;
  4) Are Vallavolikogu 25.04.2014 määrus nr 10 „Are Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärus“;
  5) Are Vallavolikogu 16.05.2014 määrus nr 12 „Are Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus“;
  6) Are Vallavolikogu 16.03.2012 määrus nr 7 „Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord“;
  7) Are Vallavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 „Are Vallavalitsuse töökord“;
  8) Are Vallavolikogu 21.03.2016 määrus nr 13 „Välisõhus levivale mürale rangema normtaseme kehtestamine“;
  9) Are Vallavolikogu 09.06.2011 määrus nr 8 „Konkursi Kaunis Kodu läbiviimise juhend“;
  10) Are Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 11 „Müügipileti hinna kehtestamine“;
  11) Are Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr 13 „Are valla hoonete aadresskoha tähistuse nõuded“;
  12) Sauga Vallavolikogu 20.10.2008 määrus nr 35 „Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord Sauga vallas“;
  13) Sauga Vallavolikogu 17.05.2005 määrus nr 15 „Veesõidukite liiklemise kord Pärnu ja Sauga jõel Sauga valla piires“;
  14) Sauga Vallavolikogu 20.03.2014 määrus nr 11 „Sauga vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine“;
  15) Sauga Vallavolikogu 20.04.2009 määrus 18 „Sauga vallavalitsuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“;
  16) Sauga Vallavolikogu 26.04.2012 määrus nr 6 „Pädevuse delegeerimine“;
  17) Sauga Vallavolikogu 17.08.2017 määrus nr 8 „Pädevuse delegeerimine“;
  18) Sauga Vallavolikogu 22.12.2011 määrus nr 19 „Sauga valla jälgimisseadmestiku kasutamise kord“;
  19) Tori Vallavolikogu 24.09.2014 määrus nr 13 „Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ juhendi kinnitamine“;
  20) Tori Vallavolikogu 03.11.2009 määrus nr 18 „Vallavanema valimiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  21) Tori Vallavolikogu 19.05.2004 määrus nr 9 „Tänavakaubanduse korra ning kauba või teenuse müügi korra kinnitamine avalikul üritusel“;
  22) Tori Vallavolikogu 22.05.2013 määrus nr 8 „Müügipileti hinna kehtestamine“;
  23) Sindi Linnavolikogu 14.03.2013 määrus nr 56 „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“;
  24) Sindi Linnavolikogu 10.11.2011 määrus nr 31 „Sindi linna tänavate liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks“;
  25) Sindi Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 61 „Sindi Linnavolikogu 29. juuli 2013 määruse nr 59 tühistamine”;
  26) Sindi Linnavolikogu 09.02.2012 määrus nr 38 „Projektlaagri loa väljastamise kord“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json