HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 50

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik), kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Tori vald, tagatakse võimalus omandada põhiharidus valla elukohajärgses munitsipaalkoolis.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega lapsed üldjuhul elukohajärgses munitsipaalkoolis.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu lapsed, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub väljaspool Tori valda.

§ 2.   Elukohajärgne kool

  Elukohajärgsed koolid Tori vallas on Tori Põhikool, Are Kool, Sauga Põhikool, Sindi Gümnaasium.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab Tori Vallavalitsus esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

  (2) Isikute elukohajärgsed koolid on:
  1) Sauga Põhikool, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Sauga alevik, Eametsa küla, Kilksama küla, Nurme küla või Räägu küla.
  2) Sindi Gümnaasium, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Sindi linn, Kiisa küla, Pulli küla, Rütavere küla, Tammiste küla, Urge küla,Vainu küla, Kilksama küla, Kõrsa küla, Kuiaru küla või Oore küla.
  3) Are Kool, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Are alevik, Eavere küla, Elbu küla, Kurena küla, Lepplaane küla, Murru küla, Niidu küla, Parisselja küla, Pärivere küla, Suigu küla, Tabria küla, Võlla küla, Nurme küla või Räägu küla.
  4) Tori Põhikool, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tori alevik, Aesoo küla, Elbi küla, Jõesuu küla, Kildemaa küla, Kuiaru küla, Levi küla, Mannare küla, Muraka küla, Muti küla, Oore küla, Piistaoja küla, Randivälja küla, Riisa küla, Rätsepa küla, Selja küla, Taali küla, Tohera küla, Võlli küla, Urumarja küla, Kõrsa küla, Suigu küla või Võlla küla.

  (3) Vallavalitsus võib vanema soovil määrata isiku elukohajärgseks kooliks teise Tori valla munitsipaalkooli, arvestamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut juhul kui pere teised lapsed õpivad käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud elukohajärgsest koolist erinevas koolis või lapse hariduse omandamine selles koolis on põhjendatud muudel mõjuvatel põhjustel.

  (4) Kui vanem ei soovi koolikohustusliku isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, on vanemal õigus ja võimalus valida isikule vabade kohtade olemasolul talle sobiv kool.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Sindi Linnavalitsuse 16.05.2011 määrus nr 3 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json