Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruse nr 5 „Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 51

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruse nr 5 „Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut“ muutmine

Vastu võetud 04.03.2019 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määruse nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruse nr 5 "Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut" muutmine


Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 9. aprilli 2019 määruses nr 5 „Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„§ 2. Tunnustus gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli, kutseõppeasutuse ja munitsipaalhuvikooli kiituskirjaga lõpetajatele“;
2) paragrahvi § 2 lõikeid 1, 2 ja 3 sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli, kutseõppeasutuse ja munitsipaalhuvikooli kiituskirjaga lõpetajate tunnustamise eesmärk on esile tõsta suurepäraste õpitulemustega õppureid.
(2) Tunnustuse saajaks on gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli, kutseõppeasutuse ja munitsipaalhuvikooli kiituskirjaga lõpetaja:
1) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga valla koolis;
2) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga või kutseõppeasutuse kiituskirjaga mujal Eesti koolis, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas;
3) kes lõpetab valla põhikooli või valla munitsipaalhuvikooli kiituskirjaga ja tema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Pärnumaa vallas.
(3) Koolid esitavad gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate nimed peale nende selgumist ning põhikooli, kutseõppeasutuse ja munitsipaalhuvikooli kiituskirjaga lõpetajate nimed peale viimase eksami toimumist.“.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
vallavanem

Riini Õige
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json