HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Türi Toimetulekukooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2015, 6

Türi Toimetulekukooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine

Vastu võetud 02.07.2015 nr 3

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Türi Vallavolikogu 27. augusti 2008 määruse nr 21 „Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lõike 8 alusel.

§ 1.   Kinnitada Türi Toimetulekukooli arengukava aastateks 2015-2020 (arengukava lisatud määrusele 16 lehel).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

Lisa Lisa pealkiri

/otsingu_soovitused.json