Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2015, 17

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 18.06.2015 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ Anija valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Anija valla rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Anija Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Anija valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa  Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020

/otsingu_soovitused.json