Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2015, 18

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 30.06.2015 nr 36

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja Jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ Maardu linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Maardu linna rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Maardu Linnavalitsusel avaldada § 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Maardu linna veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Leo Repponen
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json