ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2018 nr 44
RT IV, 07.09.2018, 7
jõustumine 10.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2020RT IV, 07.07.2020, 210.07.2020, joonis 2-13 Maidla muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas "Saue Vallavolikogu 30.08.2018. a määruse nr 44 „Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine“ muutmine" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti

Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise seaduse“ § 4 lõigete 1 ja 2 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (vastavalt lisale).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Lisa Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

Lisa 1-5 Lisadega saab tutvuda valla kodulehel
[RT IV, 07.07.2020, 2 - jõust. 10.07.2020, joonis 2-13 Maidla muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas "Saue Vallavolikogu 30.08.2018. a määruse nr 44 „Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine“ muutmine" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]

/otsingu_soovitused.json