Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 17

Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 01.07.2020 nr 12

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

Lisa Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json