Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Häädemeeste valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ ülevaatuse juhend

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 18

Häädemeeste valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ ülevaatuse juhend

Vastu võetud 02.07.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja korraldus

  (1) Ülevaatuse eesmärgiks on elukeskkonna puhtamaks, inimsõbralikumaks ja kaunimaks muutmine, innustades omanikke korrastama oma kinnistuid.

  (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Häädemeeste Vallavalitsuse korraldamisel.

  (3) Konkursi kandidaate võivad esitada kõik isikud. Konkursi algusest teavitatakse lehes „Liiviranna“ ja Häädemeeste valla veebilehel.

  (4) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) konkursi kategooria ja ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.

  (5) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni. Komisjon külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

  (6) Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas, lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
  1) elamud tiheasustuses;
  2) maakodud;
  3) kortermajad;
  4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

  (7) Eelneval viiel aastal esikoha võitnud objektid ei saa kandideerida samas kategoorias.

§ 2.   Konkursi läbiviimise tähtajad

  (1) Kandidaate konkursile võib esitada kuni 31. juulini, teatades võimalikust kandidaadist Häädemeeste Vallavalitsusele e-postiga aadressil haademeeste@haademeeste.ee või posti teel (Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald).

  (2) Komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 1. augustist 1. septembrini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 15. septembriks.

§ 3.   Hindamise alused

  Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

§ 4.   Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

  (1) Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon igas kategoorias välja kolm paremat ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele.

  (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata või väärikate kandidaatide puudumisel vähendada autasustamiseks esitatavate arvu. Samuti jääb komisjonile õigus erandina esitada autasustamiseks objekte, kus on eeskujulikult lahendatud mõni kujunduselement.

  (3) Konkursi tulemused kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus korraldusega.

  (4) Konkursi tulemused avalikustatakse valla lehes „Liiviranna“ ja valla veebilehel.

  (5) Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu".

  (6) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil osalenud objekt juhul, kui selle üldheakorras esineb olulisi puudusi.

  (7) Konkursi võitjaid autasustatakse rahalise toetusega ning kategooriate võitjaid seinaplaadiga.

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json