Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 22

Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 02.07.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 344 358 eurot, põhitegevuse kulud summas 78 215 eurot, investeerimistegevus summas -359 756 eurot, finantseerimistegevus summas 100 000 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  (1) Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2020. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 1,2 miljonit eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json