Teksti suurus:

Rakvere valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 9

Rakvere valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmine

Vastu võetud 30.06.2021 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 372 lg 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Rakvere valla arengukava 2019-2035, investeeringute kava ja Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade kinnitatakse muudetud sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse lisade asendamine

  Rakvere Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 39 “Rakvere valla arengukava aastateks 2019-2035” lisad asendatakse käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud lisadega.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa 1 Rakvere valla arengukava 2019-2035

Lisa 2 Lisa 1 - Investeeringute kava

Lisa 3 Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade

/otsingu_soovitused.json