Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi valla teedele nimetuste määramine, Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate teede nimekirja kinnitamine

Viimsi valla teedele nimetuste määramine, Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate teede nimekirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 22

  Viimsi valla teedele nimetuste määramine, Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate teede nimekirja kinnitamine

  Vastu võetud 29.04.2008 nr 28
  jõustumine 02.05.2008

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  15.08.200818.08.2008
  30.06.2021RT IV, 07.07.2021, 210.07.2021

  Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud "Kohanime määramise korra", Teeseaduse § 4 lg 4 punkti 4, § 16 lg 4, § 15 lg 3, "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, "Viimsi valla põhimääruse" ja Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002.a määrusega nr 6 kinnitatud "Viimsi valla teeregistri asutamise ja teeregistri põhimääruse":

  § 1.   Kinnitada Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate teede nimekiri ja määrata Viimsi valla teedele nimetused vastavalt lisatud nimekirjale (lisa 1).

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

  Lisa Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate teede nimekiri
  [RT IV, 07.07.2021, 2 - jõust. 10.07.2021]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json