Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 25

Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 21.12.2017 nr 35 määruse „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

Lisa Saue valla 2021. aasta II lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json