Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2023, 6

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Jõgeva valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäär

  Kehtestada maksumäär järgmistele maa sihtotstarbegruppidele:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

§ 4.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Vallavolikogu 29. novembri 2018 määrus nr 61 „Maamaksumäära kehtestamine“.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json