Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2023, 15

Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 29.06.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json