Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2023, 16

Väike-Maarja valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 1 ja 8 alusel ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2023. aasta I lisaeelarve vastavalt lisadele 1-2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa I lisaeelarve tabel

Lisa I lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json