Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadama nime määramine

Sadama nime määramine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 49

  Sadama nime määramine

  Vastu võetud 17.05.2006 nr 39
  jõustumine 22.05.2006

  Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.2 ja 1.4 alusel.

  § 1.   Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare tee 14a kinnistul ja sellega külgneval akvatooriumil asuva sadama ametlikuks nimeks Lahesuu sadam vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 22. mail 2006.

  Taavi Aas
  Abilinnapea linnapea ülesannetes

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa Lahesuu sadama asukoha skeem

  /otsingu_soovitused.json