Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 55

  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine

  Vastu võetud 07.06.2006 nr 51
  jõustumine 12.06.2006

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra" § 12 lg 4 alusel ja kooskõlas võlaõigusseaduse §-dega 271 - 338.
  (Tlv m 28.04.2010 nr 38, jõustumine 03.05.2010)

  § 1.   Määrusega kehtestatakse juurdelisatud:

   
    1) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vorm vastavalt lisale 1;
    2) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused vastavalt lisale 2;
    3) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend vastavalt lisale 3.

  § 2.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping sõlmitakse lisaga 1 kehtestatud vormil ja lisaga 2 kehtestatud lepingu tingimustel lähtudes lisaga 3 kehtestatud lepingu vormi kasutamise juhendist.

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 4.   Määrus jõustub 12. juunil 2006.

  Lisa 1 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vorm (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  Lisa 2 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused (Tlv m 28.04.2010 nr 38, jõustumine 03.05.2010)

  Lisa 3 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

  /otsingu_soovitused.json