Tervishoid

Teksti suurus:

Sõmeru valla terviseprofiili ja tegevuskava kinnitamine

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2015, 3

Sõmeru valla terviseprofiili ja tegevuskava kinnitamine

Vastu võetud 05.08.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ja § 22, Rahvatervise seaduse paragrahvi 10 ning Sõmeru Vallavolikogu 25.02.2015 otsuse nr 79 alusel.

§ 1.  Sõmeru valla terviseprofiili ja tegevuskava kinnitamine.

  Kinnitada Mittetulundusühingu Claritas koostatud Sõmeru valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Sõmeru valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020