Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2020.aasta I lisaeelarve kinnitamine

Mustvee valla 2020.aasta I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2020, 2

  Mustvee valla 2020.aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 29.07.2020 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Mustvee valla põhimääruse § 41 ning Mustvee valla finantsjuhtimise korra § 12 ja § 13 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Mustvee valla 2020. a I lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ülle Rosin
  Volikogu esimees

  Lisa Mustvee valla 2020. aasta I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json