ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine

Kadrina valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2016, 29

  Kadrina valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 31.08.2016 nr 71

  Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 ”Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” paragrahvi 7 lõike 6, Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Kadrina valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Kadrina Vallavalitsusel avalikustada arengukava valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla soojamajanduse arengukava 2016-2026

  /otsingu_soovitused.json