Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 6

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 30.08.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Luunja Vallavalitsusele.

§ 2.   Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded (v.a planeerimisseaduse § 128 lõike 1 alusel detailplaneeringute algatamine ja § 134 alusel detailplaneeringute vastuvõtmine) delegeeritakse Luunja Vallavalitsusele.

§ 3.   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29 lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Luunja Vallavalitsusele.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Luunja Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvides 1, 2 ja 3 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json