ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 7

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise seaduse“ § 4 lõigete 1 ja 2 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (vastavalt lisale).

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2016. aasta määrus nr 20 „Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 20. novembri 2008. aasta määrus nr 56 „Saue linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava “.

 (3) Tunnistada kehtetuks Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017. aasta määrus nr 4 „Kernu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 kinnitamine“.

 (4) Tunnistada kehtetuks Nissi Vallavolikogu 18. septembri 2014. aasta määrus nr 8 „Nissi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 kinnitamine“.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Harry Pajundi
volikogu esimees

Lisa Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

Lisa 1-5 Lisadega saab tutvuda valla kodulehel