Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 17

  Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

  Vastu võetud 30.08.2018 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Viljandi Linnavolikogu 31.10.2014 määruse nr 33 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord" alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsust nr 49 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine" ja eelnõu avalikustamisel ning enne eelnõu teisele lugemisele saatmist tehtud ettepanekuid

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.09.2016 määrus nr 93 "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

  /otsingu_soovitused.json