Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise ja toetamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 19

Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise ja toetamise kord

Vastu võetud 29.08.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 2 ja § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise ja toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna väljaselgitamist ja toetamist Kohtla-Järve linna eelarvest.

  (2) Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna toetus (edaspidi toetus) määratakse ühekordse toetusena Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubide sportlastele ja sportmängude võistkondadele nende sportliku tegevuse toetamiseks.

  (3) Kandidaatideks aasta parimate sportlaste tiitlile saavad olla sportlased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn ning kes on taotluse esitamise hetkeks registreeritud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil vähemalt üks aasta.

  (4) Kandidaatideks parima sportmängude võistkonna tiitlile saavad olla Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubide sportmängude võistkonnad, kes esindavad Eesti Meistrivõistlustel Kohtla-Järve linna.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Parimad sportlased ja sportmängude võistkond selgitatakse välja iga kalendriaasta lõpus nende poolt kalendriaasta jooksul saavutatud tulemuste alusel.

  (2) Toetusteks ettenähtud rahalised vahendid nähakse ette Kohtla-Järve linna järgmise kalendriaasta eelarves.

  (3) Toetusteks eraldatavate rahaliste vahendite eelarve suuruse kinnitab Kohtla-Järve Linnavolikogu.

  (4) Toetuste jaotuse kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus).

  (5) Parimad valitakse seitsmes kategoorias:
  1) parim meessportlane;
  2) parim naissportlane;
  3) parim noor meessportlane;
  4) parim noor naissportlane;
  5) parim spordiveteran;
  6) parim sportmängude võistkond;
  7) parim noorte sportmängude võistkond.

§ 3.   Parima mees-, naissportlase valimine ja toetamine

  (1) Parim nais-, meessportlane valitakse välja alljärgnevate saavutuste alusel:
  1) osalemine olümpiamängudel;
  2) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel täiskasvanute seas olümpiaaladel;
  3) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel täiskasvanute seas mitte olümpiaaladel;
  4) 1. – 10. koht Maailma karikaetappidel olümpiaaladel;
  5) 1. – 10. koht Maailma karikaetappidel mitte olümpiaaladel;
  6) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel olümpiaaladel;
  7) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel mitte olümpiaaladel.

  (2) Toetuse summa ühele sportlasele on 700 eurot.

  (3) Parima mees-, naissportlase valimisel määratakse toetus treenerile summas 300 eurot.

§ 4.   Parima noore mees-, naissportlase valimine ja toetamine

  (1) Parim noor kuni 19. aastane (kaasa arvatud) nais-, meessportlane valitakse välja alljärgnevate saavutuste alusel:
  1) osalemine olümpiamängudel;
  2) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel noorte või juunioride klassis olümpiaaladel;
  3) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel noorte või juunioride klassis mitte olümpiaaladel;
  4) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel olümpiaaladel;
  5) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel mitte olümpiaaladel;
  6) 1. – 3. koht Eesti noorte, juunioride esivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel olümpiaaladel;
  7) 1. – 3. koht Eesti noorte, juunioride esivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel mitte olümpiaaladel.

  (2) Toetuse summa ühele noorsportlasele on 400 eurot.

  (3) Parima noore mees-, naissportlase valimisel määratakse toetus treenerile summas 300 eurot.

§ 5.   Parima spordiveterani valimine ja toetamine

  (1) Parima spordiveterani valimisel on ühine arvestus mees- ja naissportlastele.

  (2) Parim spordiveteran valitakse välja alljärgnevate saavutuste alusel:
  1) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel veteranide klassis olümpiaaladel;
  2) 1. – 24. koht Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel veteranide klassis mitte olümpiaaladel;
  3) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel veteranide klassis olümpiaaladel;
  4) 1. – 3. koht Eesti meistrivõistlustel veteranide klassis mitte olümpiaaladel.

  (3) Toetuse summa on 400 eurot.

§ 6.   Parima sportmängude võistkonna valimine ja toetamine

  (1) Parim sportmängude võistkond valitakse välja alljärgneva saavutuse alusel: 1. – 8. koht Eesti meistrivõistlustel meistri- või esiliigas olümpiaaladel.

  (2) Toetuse summa on 1500 eurot.

  (3) Parima sportmängude võistkonna valimisel määratakse toetus võistkonna treenerile summas 300 eurot.

§ 7.   Parima noorte sportmängude võistkonna valimine ja toetamine

  (1) Parim noorte sportmängude võistkond valitakse välja alljärgneva saavutuse alusel: 1. – 8. koht Eesti noorte või juunioride meistrivõistlustel olümpiaaladel.

  (2) Toetuse summa on 1000 eurot.

  (3) Parima noorte sportmängude võistkonna valimisel määratakse toetus võistkonna treenerile summas 300 eurot.

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluse saavad esitada kõik Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud spordiklubid.

  (2) Taotlus esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni (edaspidi linnavalitsuse spordikomisjon) esimehe nimele hiljemalt jooksva aasta 15. detsembriks e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee.

  (3) Taotluses märgitakse esitatud kandidaadi nimi, tulemuste loetelu ja viited vastavate tulemuste protokollidele.

§ 9.   Parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise protseduur

  (1) Parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimine on Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo-ja spordikomisjoni (edaspidi noorsoo-ja spordikomisjon) ning linnavalitsuse spordikomisjoni pädevuses.

  (2) Parimad sportlased ja sportmängude võistkond valitakse iga kalendriaasta lõpus noorsoo-ja spordikomisjoni ning linnavalitsuse spordikomisjoni ühisel koosolekul.

  (3) Valimine toimub noorsoo-ja spordikomisjoni ning linnavalitsuse spordikomisjoni liikmete lihthääletamise teel.

  (4) Parima sportlase ja sportmängude võistkonna tiitel omistatakse enim hääli saanud kandidaadile ning otsus vormistatakse noorsoo-ja spordikomisjoni ning linnavalitsuse spordikomisjoni koosoleku protokollilise otsusena.

  (5) Noorsoo-ja spordikomisjonil ning linnavalitsuse spordikomisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna nimed välja kuulutamata.

§ 10.   Toetuse ülekandmine ja kasutamine

  (1) Toetus kantakse üle parimate sportlaste, treenerite ja sportmängude võistkonna spordiklubi arveldusarvele.

  (2) Toetust saab kasutada järgmisel sihtotstarbel:
  1) osalemiskulude katteks vabariiklikel- ja rahvusvahelistel võistlustel;
  2) spordiinventari- ja varustuse soetamiseks;
  3) treeninglaagrite kulude katteks.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna spordiklubid on kohustatud esitama valitsusele toetuse kasutamise aruande ülejärgmise kalendriaasta 15. jaanuariks Kohtla-Järve linna veebipõhises sporditoetuste keskkonnas. Aruandele lisatakse kuludokumendid.

  (2) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab valitsus.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määrus nr 176 „Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängu võistkonna valimise ja toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json