HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 29

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.08.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Põltsamaa valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isikutele.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) elukohajärgne kool on käesolevas määruses Põltsamaa Vallavalitsuse poolt isikule määratav elukohajärgne munitsipaalkool;
  2) isik on koolikohustuslik isik, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht asub Põltsamaa valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isik, kelle elukoht on Põltsamaa vald.

  (2) Põltsamaa vald tagab igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete põhjal on Põltsamaa vald, võimaluse omandada põhiharidus Põltsamaa valla munitsipaalkoolis.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab vallavalitsus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega.

  (2) Isiku elukohajärgseks kooliks on Põltsamaa Ühisgümnaasium kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Adavere alevikus, Aidu külas, Alastvere külas, Annikvere külas, Arisvere külas, Esku külas, Kaavere külas, Kalana külas, Kablakülas, Kalikülas, Kalme külas, Kamari alevikus, Kauru külas, Kose külas, Kuningamäe külas, Kõpu külas, Kõrkkülas, Lahavere külas, Lebavere külas, Loopre külas, Luige külas, Lustivere külas, Mõhkülas, Mõisakülas, Mõrtsi külas, Mällikvere külas, Neanurme külas, Nurga külas, Nõmavere külas, Pajusi külas, Pauastvere külas, Pilu külas, Pisisaare külas, Pudivere külas, Pudukülas, Puiatu külas, Põltsamaa linnas, Rõstla külas, Räsna külas, Sopimetsa külas, Sulustvere külas, Tõrenurme külas, Tapiku külas, Tõivere külas, Umbusi külas, Uuevälja külas, Vitsjärve külas, Vorsti külas, Võhmanõmme külas, Võisiku külas, Vägari küla, Väike-Kamari külas või Väljataguse külas.

  (3) Isiku elukohajärgseks kooliks on Puurmani Mõisakool, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Altnurga külas, Jürikülas, Kirikuvalla külas, Kursi külas, Laasme külas, Pikknurme külas, Puurmani alevikus, Tammiku külas või Tõrve külas.

  (4) Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud koolis.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 määrus nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021.

Andres Vään
vallavanem

Ene Kivineem
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json