Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 74

Peipsiääre valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja punkti 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4, Peipsiääre valla põhimääruse § 65 lõike 1 ja 2, Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 22 „Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord“ § 4 ja § 5, Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 23 „Peipsiääre vallavara valitsemise kord“ § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Peipsiääre valla 2021. aasta 1. lisaeelarve

  Kinnitada Peipsiääre valla 2021. a 1. lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
  1) Põhitegevuse tulud suurenevad 129 793 eurot;
  2) Põhitegevuse kulud suurenevad 113 009 eurot;
  3) Investeerimistegevuse tulud suurenevad 189 000 eurot;
  4) Investeerimistegevuse kulud suurenevad 126 848 eurot;

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juunist 2021.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Peipsiääre valla 2021. aasta 1. lisaeelarve

Lisa 2 Peipsiääre valla 2021. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json