Teksti suurus:

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) muutmine

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 8

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) muutmine

Vastu võetud 25.09.2014 nr 22
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 1 ja 2 ning § 372 lõike 4 ja 7, Kuressaare linna põhimääruse § 46 ning Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2014 määruse nr 8 „Kuressaare linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 7 lõike 6 ning § 9 lõike 1 ja 5 alusel ning arvestades Kuressaare Linnavolikogu 22. augusti 2013 määrusega nr 10 „Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) kinnitamine“ kinnitatud arengukava muutmiseks ja täiendamiseks esitatud ettepanekuid.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Kuressaare Linnavolikogu 22. augusti 2013 määrust nr 10 „Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) kinnitamine“ ja kinnitada Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Toomas Takkis
Linnavolikogu esimees

Lisa Arengukava

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2.1

Lisa Lisa 2.2

Lisa Lisa 3

Lisa Lisa 4

/otsingu_soovitused.json