Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Liikluspindadele kohanime määramine ja ruumikuju kehtestamine

Liikluspindadele kohanime määramine ja ruumikuju kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 27

Liikluspindadele kohanime määramine ja ruumikuju kehtestamine

Vastu võetud 24.09.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ruumiandmete seaduse § 44 lõike 1, § 54, kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 2, § 7 lõike 2 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 251 kehtestatud „Aadressiandmete süsteemi“ § 4 lõike 1 punkti 1 ja lõike 3, Antsla Vallavolikogu 22. jaanuari 2002. a määrusega nr 1 kehtestatud „Vallavolikogu pädevuse delegeerimise“ lisa 1 punkti 14 alusel.

§ 1.   Liikluspinnale nime määramine ja ruumikuju kehtestamine

  (1) Määrata Kobela alevikus liikluspinna nimeks Mäeotsa tee ja kehtestada ruumikuju vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Määrata Kobela alevikus liikluspinna nimeks Hassaku tee ja kehtestada ruumikuju vastavalt määruse lisale 2.

  (3) Määrata Vana-Antsla alevikus liikluspinna nimeks Kärneri tee ja kehtestada ruumikuju vastavalt määruse lisale 3.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Merike Prätz
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

Lisa 1 Mäeotsa tee nime määramine ja ruumikuju kehtestamine

Lisa 2 Hassaku tee nime määramine ja ruumikuju kehtestamine

Lisa 3 Kärneri tee nime määramine ja ruumikuju kehtestamine

/otsingu_soovitused.json