Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 11

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 29.09.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine


Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  (1) Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ Viimsi valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Viimsi valla rahalistele võimalustele.

  (2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.04.2006 määrus nr 12 „Viimsi valla jäätmekava vastuvõtmine“.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Viimsi Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Viimsi valla veebilehel.

  (2) Jäätmekava jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

Lisa Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json