Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Veeseadusest ja ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine

Veeseadusest ja ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 12

  Veeseadusest ja ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 29.09.2015 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 32 lõike 5 punktide 1-4, 6, § 14 lõike 6, § 32 lõike 2 ja ehitusseadustiku § 124, § 128 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele veeseaduse § 32 lõike 5 punktidega 1, 2, 3, 4, 6, § 14 lõikega 6, § 32 lõikega 2 ja ehitusseadustiku § 124 ning § 128 lõike 2 punktiga 2 kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. märtsi 2014 määrus nr 6 „Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mailis Alt
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json