Teksti suurus:

Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 muutmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 21

Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 muutmine

Vastu võetud 30.09.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõigete 1 ja 2 ja Vaivara valla põhimääruse § 40 alusel.

§ 1.   Arengukava muutmine

  Muuta Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020 (vastuvõetud Vaivara Vallavolikogu 22.10.2014 määrusega nr 16) punkti 3.3 ”Investeeringute kava 2016+“ ja punkti 5.2 „Lisa 2. Indikaatorid“ vastavalt määruse lisadele.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa 1  Investeeringute kava 2016+

Lisa 2  Indikaatorid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json