Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019

Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019 - sisukord
  Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 22

  Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019

  Vastu võetud 30.09.2015 nr 32

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 371 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 22.10.2014 määrus nr 15 „Vaivara valla eelarvestrateegia”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Heiki Luts
  volikogu esimees

  Lisa Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019

  /otsingu_soovitused.json