Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 2

Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 21
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Pärnu Linnavolikogu 18. oktoobri 2012 määruse nr 26 “Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord” § 22 lõike 1 alusel ning arvestades Pärnu Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrusega nr 43 kinnitatud „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025” punkti 6.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määrusega nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” kinnitatud ”Pärnu linna sotisaalhoolekande arengukava aastani 2025” peatükk V "Tegevuskava" muudetakse ja sõnastatakse vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Sotsiaalhoolekande arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json