Teksti suurus:

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 18

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Vastu võetud 28.09.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 "Kaiu valla arengukava"; muudetakse järgmiselt:
 1) viienda osa „Tegevuskava“ tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 1);
 2) kuuenda osa „Investeeringute kava“ tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 2);
 3) seitsmes osa „Kaiu valla eelarvestrateegia 2016-2019“ tekst asendatakse „Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020“ uue tekstiga (lisa 3).

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Tegevuskava

Lisa Investeeringute kava

Lisa Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020