ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 42

  Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029

  Vastu võetud 29.09.2016 nr 19
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 (lisatud).

  § 2.  Jõgeva Vallavolikogu 31. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Tiit Lääne
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029

  Lisa Joonistega 1-28 saab tutvuda Jõgeva valla kodulehel www.jogevavv.ee