Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 52

  Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.09.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” § 19 lõike 1 ja § 122 lõike 9 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013 määruse nr 27 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord“ § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 8 „Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 vastuvõtmine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Meelis Mändla
  Volikogu esimees

  Lisa ARENGUKAVA 2016-2023

  /otsingu_soovitused.json