Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi Linna arengukava aastateks 2016-2021

Viljandi Linna arengukava aastateks 2016-2021 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 58

  Viljandi Linna arengukava aastateks 2016-2021

  Vastu võetud 29.09.2016 nr 94

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja § 372 alusel ja Viljandi Linnavolikogu 31.10.2014 a määruse nr 33 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord“ alusel, arvestades Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 a määrust nr 84 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine“.

  § 1.  Kinnitada Viljandi linna arengukava aastateks 2016-2021 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 28.08.2013 määrus nr 166 „Viljandi linna arengukava aastateks 2013-2020“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Tiit Jürmann
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi Linna arengukava aastateks 2016-2021