ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2017, 10

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vastu võetud 29.09.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ja "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 4 lg 11 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kinnitada Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 26.01.2012. a määrus nr 1 „Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012–2024 kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

Lisa Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029

Lisa Lisa 1 - Eesti põhjaveekaitstuse kaart

Lisa Lisa 2 - Lihula joogivee kontrollikava

Lisa Lisa 3 - Kirbla reoveekogumisala skeem

Lisa Lisa 3 - Lihula reoveekogumisala skeem

Lisa Lisa 3 - Tuudi reoveekogumisala skeem

Lisa Lisa 4 - Lihula valla reoveebilanss

Lisa Lisa 4 - Lihula valla veevarustusbilanss

Lisa Lisa 5 - Lihula linna puurkaevude andmed

Lisa Lisa 6 - Investeeringute mahud

Lisa Lisa 7 - Kirbla investeeringute skeem

Lisa Lisa 7 - Lihula investeeringute skeem

Lisa Lisa 7 - Tuudi investeeringute skeem

/otsingu_soovitused.json