ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tamsalu valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2030 kinnitamine

Tamsalu valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2017, 55

  Tamsalu valla soojusmajanduse arengukava 2017 – 2030 kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2017 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37 lg 4 punkti 2 ja Majandus- ja Taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused” §10 alusel.

  § 1.  Kinnitada Tamsalu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 – 2030 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Uudeberg
  Vallavolikogu esimees

  Lisa